Hem

Hem | Hem

FRANSGÅRDEN.

Används som föreningslokal och utställning av inredning och utrustning från den tid då huset beboddes,  d v s runt 1900.
Huset är byggt 1880 enligt ”Vår Hembygd”.
Gården och marken ägdes av Frans Otto Östergren (1865 – 1942) och köptes av Edvard Wilsson (1873 – 1955).
Edvards söner Gunnar och Julius övertog gården och skänkte huset till Gräsgårds Hembygdsförening 1959. Julius var gift med Laina.
Huset hade då stått obebott i många år, men användes som förrådshus. Huset var i ganska dåligt skick och mindre reparationer utfördes.
2008 renoverades taket som då blev helt nytt.
2012 målades huset.
2014 byttes det södra vindsfönstret, ugnsluckan murades om och ett nytt brunnslock kom på plats.
2016 lagades vindsfönstret mot norr. Ett nytt källarfönster sattes på plats mot öster.
2017 fick vi ett vägguttag monterat i ett uthus med hjälp från Daniels El. Grannen Rolf Hellberg levererar strömmen till Fransgården. Anticimex gjorde omfattande insatser för att få bort trämasken ur huset.