Kontakter

STYRELSEN 2018

Ordförande. Hans-Erik Karlsson
Sekreterare. Monica Danielsson
Kassör.                     Gösta Friberg
Byggnadsansvarig.    Hans-Erik Karlsson

Ledamöter:

Ordinarie Anita Jansson
Ordinarie Bengt Johansson
Ordinarie Linda Hammarroth
Suppleant Linda Petersson
Suppleant Ronny Waltersson
Suppleant Elisabeth Hellgren
Suppleant Eva Matthis

Byombud för:      Tfn.          Namn:

Össby 070-819 75 22 Ulla Lindegren
Eketorp 070-819 75 22 Ulla Lindegren
Gräsgårds Kyrkby
Mellstaby
Gammalsby
Kvinnsgröta 070-558 59 70 Gösta Friberg
Torngård 340 46 Siw Andersson
Solberga 663141 Hans-Erik Karlsson

Festkommitté:

Elisabeth Hellgren
Eva Matthis