Minnesplatser

Minnessten i Össby.

Drottning Ödas sten.

Minnessten i hamnen.