Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst

Varje år hålls en friluftsgudtjänst på Fransgården. Gudstjänsten hålls utomhus av traktens präst i början av augusti. I år gäller söndagen den 5 augusti kl 13.00.

Är det olämpligt väder nyttjas Fransgårdens stora sal.

Gudstjänsten brukar samla ca tjugo personer.