Torngårdskvarnen

Kvarnen i Torngård.

Kvarnen är byggd 1845 i Jordsläta by, Gärdslösa socken. Den köptes 1917 av mjölnaren Nils Nilsson av Kristiansson i Jordsläta. Kvarnen flyttades 1917 på järnväg till Torngårds järnvägsstation och återuppfördes därefter på den plats där den nu står.Nils Nilsson bodde i lilla röda huset strax norr om kvarnen. Möllarbostaden flyttade Nils från Seby i Segerstad samtidigt som kvarnen.

I mitten av 1930-talet övertogs kvarnen av Nils Nilssons son, Gustav Nilsson. Denne drev kvarnen fram till 1952.

Kvarnen såldes vid mitten av 1950-talet till en redare Westerberg i Kalmar vars avsikt var att flytta kvarnen till Berga Udd utanför Kalmar. Detta förhindrades av antikvarien Manne Hofrén som för 1.000 kronor köpte kvarnen av Westerberg och därefter skänkte den till Gräsgårds hembygdsförening som numera förvaltar kvarnen och räddad till eftervärlden.

Kvarnen är inte bara socknens största väderkvarn utan även en av Ölands största Stubbkvarnar.

Kvarnen renoverades för AMS-medel 1973 av Albert Hellberg, Gräsgård och Sigvard Ölving, Näsby.

Torngård i maj 1977.

Ingemar Dahlström

Kvarnvingarna blåser sönder med jämna mellanrum. 1993 reparerades kvarnen av Alf Mellborg och Rune Djervf. Fyra nya vingar sattes på kvarnen. Tidigare har kvarnreparationer utförts av Julius Wilson m.fl.

Solberga 1993

A-L Magnusson

Vid stormen den 9 januari 2005 skadades vingarna på Torngårdskvarnen. Bidrag blev beviljade av länsantikvarien, och reparationerna avsågs bli gjorda under sommaren. Blev klart sent på hösten, arbetsledare var Inge Ahl.

Torngård 2005

Valle Andersson

Under 2013 reparerades vingarna, och sattes på plats. 2014 knäckte stormen gångåsen, den byttes ut och sattes dit under året. Reparationerna utfördes av Diplomerade kvarnreparatören Göran Blom.

Torngård 2015.

Alvar JR Andersson

2016 behandlades kvarnen mot norr och öster, den började att torka oroväckande.

Torngård 2017

Alvar JR Andersson