Össbykvarnarna

Stora Össbykvarnen

Väderkvarnen uppe och väster vid den gamla järnvägsbanken är betydligt större än den andra Össbykvarnen och har två par stenar. Ägare fram till början av 1920-talet var Samuel Göransson som hade den uppställd i Torngård intill vägen mot Södra Möckleby. Möllarbostaden finns kvar där och visar platsen där kvarnen stått.

Efterhand flyttades kvarnen till Össby och förste ägaren här var Arvid Dahlström. Efter några år såldes den till Hugo Johansson som malde till mitten av 1930-talet. Sonen Tage tog då över och blev möllare här fram till 1950-talet då kvarnen stannade för gott. Den var säkert den sista på södra Öland som var i drift och som drevs på uråldrigt sätt av vinden.Tage Johansson hade då skaffat sig en eldriven kvarn i den intilliggande byggnaden.

Vid Tage Johanssons frånfälle blev Allmänna Arvsfonden ägare till kvarnen som sedan sålde dem till Gräsgårds Hembygdsförening.

Under början av 2000-talet underhölls kvarnen och 2016 fick kvarnen en ny trappa.

Lilla Össbykvarnen.

Den här kvarnen är typisk för de kvarnar som en gång fanns på praktiskt taget varje gård på södra Öland. Den har ett stenpar och kvarnhuset är förlängt baktill för att ge större invändigt utrymme. Inne i kvarnen kan man i dunklet hitta årtalet 1878 vilket tyder på att den antagligen är byggd eller tillbyggd det året.
Det har säkert funnits flera ägare till kvarnen innan vingarna snurrat sina sista varv.
En av dem var möllaren Nilsson som bodde i byn och vars välbevarade stuga än idag kallas för ”möllestuvan”.Den sista möllaren var Johan Dahlström som ägde kvarnen till i början av 1930-talet.
När den såldes avsåg den nya ägaren att plocka ner kvarnen och använda virket till vedbränsle. Innan detta blev av köpte den unge förutseende Hervor Olsson kvarnen för 75 kronor och skänkte den till Gräsgårds Hembygdsförening.